Mere om tilberedning

Her finder du mere viden om de forskellige tilberedningsmetoder, hvad virker, hvad virker ikke, hvad er myter, og hvad er fakta. Informationerne bygger på en række forsøg, som DMRI, Danish Meat Research Institute på Teknologisk Institut har udført gennem årene for Landbrug & Fødevarer.

Der ligger altså gentagne afprøvninger på den samme udskæring fra det samme dyr til grund for metoderne.

Det betyder ikke, at man ikke f.eks. kan stege i ovn på andre måder, men det kan betyde, at resultatet ikke kan forudsiges.