Læremidler

Læremidler

En god plan er en vigtig forudsætning for en udbytterig og motiverende undervisning.
I spalten til venstre finder du en række kategorier, som hver dækker over læremidler, som du kan finde her på siden.

Undervisningen i madkundskab i grundskolen spænder vidt. I faget skal eleverne tilegne sig praktiske færdigheder og faglig viden på en lang række områder. Og de skal kunne vurdere, begrunde og tage stilling til egne valg af mad, madlavning og måltider.

På emu Danmarks Læringsportal er faget beskrevet i forhold til formål, kompetenceområder, didaktik samt fokus for faget. Læs mere om den obligatoriske undervisning her.

Fra skoleåret 19/20 skal elevere vælge ét toårigt praktisk musisk fag, som de skal aflægge prøve i. Læs mere om madkundskab som valgfag her.

Hos Landbrug & Fødevarer kan du bestille læremidler til flere fag til din undervisning. Nogle materialer er gratis og kan downloades som en pdf. Andre materialer fx bøger, DVD'er og videoer, kan du købe. Materialer bestilles her.  

Ernæringsfokus.dk kan du downloade powerpoint og pdf-filer med ernæringsfaglig information.

På forbrugerhjemmesiden voresmad.dk kan du finde svar på mange af de madlavningstekniske spørgsmål, som man møder hele tiden både i undervisningen og i køkkenet derhjemme: Skal der salt på kødet før eller efter stegning? Skal stegen hvile efter tilberedning? Og hvordan parterer man en hel kylling? Kig ind her.

Netværk for madkundskab har udarbejdet et manifest for faget. Netværk for madkundskab består af elever, lærere, forældre, skoleledere, forskere, foreninger, fødevareerhvervet samt politikere. Alle med et ønske om at styrke madkundskab i grundskolen. Manifestet er udarbejdet til at understøtte arbejdet for at udfolde madkundskabsfagets fulde potentiale. Se manifestet her.