Køds rolle i kosten

Køds rolle i kosten

Kød har været en del af danskernes kost i mange år. Statistikkerne viser, at der generelt har været et øget forbrug af kød siden 1960’erne, som sandsynligvis skyldes bl.a. økonomisk vækst. I den periode har der været en stor stigning i forekomsten af livsstilsygdomme, og det har sat gang i debatten om de sundhedsmæssige konsekvenser af et højt kødforbrug. DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet en rapport, som anvender data fra DANSDA til at belyse forskellige kødtypers bidrag til indtaget af næringsstoffer i danskernes kost. Derudover undersøges, hvilke livstilsfaktorer der karakteriserer personer med hhv. højt og lavt indhold af kød i kosten, samt hvordan deres kost i øvrigt ser ud sammenlignet med næringsstofanbefalinger og kostråd.

Læs rapporten her.