Oprindelsesmærkning

Varedeklarationer på fødevarer giver en række oplysninger om, hvad varen indeholder. En anden oplysning, som interesserer os som forbrugere, er hvor varen kommer fra.

Noget SKAL mærkes, andet KAN mærkes 

Fødevarer skal som udgangspunkt ikke mærkes med oprindelse. Men oprindelse skal angives, hvis det er vildledende ikke at gøre det, eller hvis der er fastsat obligatoriske krav om mærkning med oprindelse. Mange fødevarer skal mærkes ifølge EU forordninger. Det kan du læse mere om på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Reglerne siger desuden, at færdigpakkede fødevarer skal mærkes med oprindelse, hvis det er vildledende ikke at gøre det. Det afgørende er, at varen ikke præsenteres, så forbrugerne kan tro, at den kommer fra et andet land eller sted, end den rent faktisk gør.

Hvis man mærker med oprindelse, skal det kunne dokumenteres, at det er korrekt, og det må ikke være vildledende.

Viden om æg

Æg som sælges videre til forbrugerne, skal være mærkede. Ikke kun på æggebakken, men også de enkelte æg.

Oksekød

For oksekød gælder en særlig obligatorisk mærkningsordning, der kræver, at hver pakke kød, man køber i supermarkedet, er mærket med oplysninger om: Hvor dyret er født, opvokset, slagtet og opskåret. Via en reference-mærkning på pakken kan kødet spores hele vejen fra butikken tilbage til det slagteri, de gårde og de dyr kødet kommer fra. Mærkningen er en dokumenteret sikkerhed for kødets oprindelse.

Læs hvilke regler der gælder for mærkning af okse- og kalvekød.

Kalvekød

Kalvekød er delt ind i to kategorier med følgende varebetegnelser:

  • lyst kalvekød, der kommer fra dyr, der max 8 mdr. gamle på slagtetidspunktet
  • kalvekød, der kommer fra dyr, der er mindst 12 mdr. gamle på slagtetidspunktet

Dette skal ligeledes stå på pakken.

Derudover findes kalvekød med mærket Dansk Kalv. Læs om Dansk kalv på Danish Crown's hjemmeside. Det er en konceptproduktion, hvor kalvene er mellem 8 og 10 mdr. gamle, når de slagtes.

Der må gerne oplyses flere ting som fx race og alder, men det skal også kunne dokumenteres.

Gris

Der er krav om obligatorisk mærkning af opvækstland og slagtested for grisekød og fjerkræ. Det gælder både for fersk, kølet og frosset kød fra gris og fjerkræ. Derudover er det muligt at mærke med andet og supplerende oprindelsesinformation, så længe det ikke er vildledende.

Læs mere her