Æg og sundhed

Æg og sundhed

Læremidlet Æg og sundhed er et netbaseret undervisningsmateriale til den obligatoriske madkundskabsundervisning. Dele af materialet vil kunne anvendes i valgfagsundervisningen. Formålet er, at eleverne tilegner sig viden om, at æg er en sund fødevare med mange kulinariske og madtekniske egenskaber.

Læremidlet Æg og sundhed består af elevmateriale, der er inddelt i temaer, som omfatter forskellige perspektiver i forhold til arbejdet med æg: Ernæring, produktion, hygiejne, madtekniske egenskaber og mad og måltider.

Til læremidlet er der udarbejdet en lærervejledning med metodiske og didaktiske overvejelser i forhold til anvendelse af læremidlet i en læringsmålsstyret undervisning samt eksempler på undervisningsforløb, hvor de forskellige temaer inddrages.

Der er lagt vægt på, at eleverne får mulighed for at undersøge, eksperimentere, analysere og konkludere i deltagende læringsfællesskaber.

Temaerne kan anvendes fleksibelt og i selvvalgt rækkefølge.

Opskrifterne indgår i temaerne således, at de belyser det perspektiv, der arbejdes med i temaet. Alle opskrifter er samlet i en opskriftsbank.

Se materialet her (pdf):

Lærervejledning

FFM skema

Hønen og ægget

Æg en powerfood

Æg i køkkenet

ÆggeLab

Æg verden rundt

Æg og kultur

Mere Ægge-Viden

Opskriftsbank