Økologi fra jord til bord

Økologi – fra jord til bord

FORMÅL MED LÆREMIDLET

Formålet med læremidlet Økologi – fra jord til bord er, at eleverne i grundskolens obligatoriske undervisning i madkundskab tilegner sig viden om økologi og indsigt i den økologiske fødevareproduktion. Eleverne skal gennem arbejdet med læremidlets elementer opnå viden om og erfaringer med økologi, så de har forudsætninger for at kunne træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag, bæredygtighed og sundhed.

Underviseren kan vælge at arbejde med alle elementer i læremidlet eller vælge netop de elementer, der passer til de mål og de forløb, underviseren har planlagt for den aktuelle elevgruppe. Læremidlet er udarbejdet til undervisningsaktiviteter, hvor elever og underviser er i dialog om de praktiske og konkrete handlinger, som karakteriserer madkundskabsfaget.

FAGRELATERING

Læremidlet Økologi – fra jord til bord er målrettet faget madkundskab og tager udgangspunkt i Fælles Mål for faget. Læremidlet vil også kunne anvendes i flerfaglige sammenhænge og i andre af grundskolens fag, hvor arbejdet med økologi er en del af fagets indhold.

LÆREMIDLET BESTÅR AF NEDENSTÅENDE ELEMENTER

Lærervejledning:

Lærervejledningen indeholder didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til anvendelse af læremidlet. I lærervejledningen er skitseret undervisningsforløb, hvor flere elementer i læremidlet indgår.

DOWNLOAD LÆRERVEJLEDNING HER (pdf)

DOWNLOAD TEST TIL UNDERVISNINGSFORLØB SKITSERET I LÆREVEJLEDNINGEN (pdf)

Undervisningsfilm:

Se filmene her:

Økologisk grisekød

Økologisk oksekød

Økologisk mælk

Økologiske fjerkræ

Økologisk korn, frugt og grønt

De 5 film omhandler økologisk produktion i landbruget. Hver film har en varighed på 5-8 minutter. 

Elevark:

Download temaarkene her:

Pas på din, min og vores jord (pdf)

Mærker på mad (pdf)

Økologi og sundhed (pdf)

Forskellen på økologiske og konventionelle fødevarer (pdf)

Fra jord til bord og til jord igen (pdf)

De fem elevark omhandler temaer, der under- og udbygger undervisningsfilmenes budskaber og de fællesfaglige mål.

Elevarkenes temaer er knyttet til undervisningsfilmene. Ved hvert elevarks tema er angivet læringsmål, så det er tydeligt for eleverne, hvad de skal lære ved at arbejde med elevarkene.

Elevarkene består af information om temaerne samt opgaver, hvor eleverne gennem refleksion, dialog og handlinger bearbejder de informationer om temaerne, de har fået ved at se filmene og læse elevarkenes tekst.

Opskrifthæfte – ØKOLOGI PÅ GAFLEN:

24 opskrifter på retter med økologiske råvarer i sæson.

I opskrifterne indgår forskellige økologiske råvarer, som næsten alle er nogle, der produceres i Danmark i henholdsvis sommer, efterår, vinter og forår, da sæson er en del af økologibegrebet. I opskriftsvalget er der lagt vægt på at vise, at forskellige madlavningsteknikker giver en enkelt råvare mange anvendelses- og smagsmuligheder.

BESTIL OPSKRIFTSHÆFTET PÅ SKOLE.LF.DK

  • KLASSESÆT MED 28 HÆFTER 56 KR
  • PRIS PR. STK. 5 KR.

DOWNLOAD OPSKRIFTSHÆFTET HER (pdf)