Madsnild - mindre madspild

Madsnild - mindre madspild

Materialet er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Hanne Birkum for Miljøstyrelsen. Materialet er udviklet som en del af Mind The Trash, der er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. 

Mad og Madspild er målrettet elever i folkeskolens 4.-6. klasse og er primært tænkt som et læremiddel i faget madkundskab. Materialet lever op til forenklede Fælles Mål for madkundskab. Målet er at give børn viden om madspild og udvikle handlekompetencer til at reducere madspild.

Materialet består af en lærervejledning og en række elevaktiviteter, der kommer omkring indkøb, opbevaring og anvendelse af fødevarer.

I lærervejledningen er der forslag til, hvordan du som underviser kan arbejde med emnet og hver af de 6 aktiviteter. Der er også angivet links til websites med baggrundsviden og statistik til din forberedelse af emnet og aktiviteterne.

Til hver aktivitet er der udformet læringsmål, viden om aktivitetens fokus samt undersøgende opgaver, der understøtter elevernes læring.

Mad og Madspild - lærer

Mad og Madspild - elev

Mad og Madspild - opskrifter