Den kritiske forbruger

Den kritiske forbruger

Den kritiske forbruger handler om de valg og dilemmaer, vi stilles overfor, når vi går på indkøb. Læremidlet giver også nogle bud på, hvilken rolle landbruget har spillet og stadig spiller i det danske samfund. Hvordan vælger vi de fødevarer, som senere lander på middagsbordet? Hvilke krav stiller vi til den mad, vi spiser? Vælger vi dansk eller udenlandsk? Lægger vi vægt på vores egen sundhed, dyrevelfærden eller miljøet?

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Læremidlet rejser en række spørgsmål, der skal motivere eleverne til at diskutere fakta, fordomme og holdninger til forbrug og fødevarer. Det er bygget op af tre temablokke, der tilsammen danner en helhed. Delene omhandler forbrugerens valg og dilemmaer, fødevarebranchen - landbrug og fødevareproduktion samt fødevarer i globalt perspektiv.

Læremidlet kan bruges delvist eller i sin helhed. Vælger du at anvende materialet i sin helhed, anbefaler vi at du sætter 10-12 lektioner af til forløbet.

Forenklede Fælles Mål
Materialet er særligt relevant i forhold til Forenklede Fælles Mål for madkundskab og samfundsfag.

Materialer
Hæfte, lærervejledning og lusefanger.

Den kritiske forbruger, hæfte

Den kritiske forbruger, lærervejledning

Den kritiske forbruger, lusefanger