Bakterier i din hverdag

Lærermidlet undersøger de forskellige bakterier, der omgiver os i vores hverdag, og indeholder anvisninger til, hvordan vi skal forholde os til dem. Gennem opgaver og diskussioner skal eleverne forholde sig til, at bakterier både kan være gavnlige og skadelige for mennesker. Læremidlet ser også på, hvad man kan gøre for at begrænse dem - både i produktionen og hos den enkelte. Eleverne skal løse opgaver, der gør dem i stand til at skelne mellem forskellige former for bakterier samt bl.a. gennemføre en "smiley"-undersøgelse af deres eget køkken.

Didaktik og anvendelsesmuligheder

Læremidlet kan anvendes delvist eller sammenhængende. Det samlede materiale egner sig til et på forløb på 2-3 dobbeltlektioner og er velegnet til tværfagligt samarbejde mellem madkundskab og natur/teknologi. I forløbet vil eleverne stille spørgsmål, fremsætte hypoteser, planlægge og gennemføre eksperimenter, bruge relevante hjælpemidler og formidle resultater.

Forenklede Fælles Mål

Læremidlet er særligt relevant i forhold til Forenklede Fælles Mål for madkundskab og natur/teknologi.

Materialer 

Bakterier i din hverdag, bakteriehjul

Bakterier i din hverdag, hæfte

Bakterier i din hverdag, lærervejledning