Koen og mælken

Koen og mælken er en bog om køer og mælk. Den fortæller i ord og billeder om koens oprindelse, liv og adfærd. Mælkens vej fra ko til karton følges, ligesom bogen også ser på, hvordan mælk er en del af en sund kost.

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Læremidlet henvender sig til 4.-6. klassetrin og undervisningen i fagene natur/teknologi og madkundskab. Bogen kan bruges til faglig læsning eller i flerfaglige temaforløb om landbrugsproduktion fx sammen med dansk. Den indeholder løbende arbejdsopgaver. Brug med fordel bogen i forbindelse med gårdbesøg.

Forenklede Fælles Mål
Læremidlet er særligt relevant i forhold til Forenklede Fælles Mål for natur/teknologi og madkundskab.

Materialer
Bog og lærervejledning.

Supplerende materiale
Find korte og længere udsendelser om køer på Youtube. Søg på LandTV + køer.

Læs mere om kvæg og fødevareproduktion på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Du har mulighed for at bestille et gratis klassesæt af Koen og mælken, hvis du og din 4., 5. eller 6. klasse skal på gårdbesøg hos en mælkeproducent. Bøgerne bestilles, når du booker gårdbesøget. Du finder en gård med malkekøer her.

Koen og mælken, hæfte

Koen og mælken, lærervejledning