Klimavenlig kylling

Klimavenlig Kylling

Klimavenlig Kylling er Landbrug & Fødevarers bidrag til Nordisk Klimadag. Hæftet kan bruges i udskolingen (7.-10. klasse) som baggrund for temaarbejde om klima og mad eller temaarbejde om kyllingeproduktion.

At beregne, hvor stor CO2-udledningen er fra en enkelt fødevare, kræver at man beregner udledningen fra alle led i produktionskæden. Med denne tekst om kyllingeproduktion får eleverne konkrete eksempler på, hvilke led der kan være i produktionen af en fødevare.

Download Klimavenlig Kylling