Grøntsager og frugt - wow

Grøntsager og frugt – wow

Formålet med læremidlet er, at eleverne i grundskolens obligatoriske undervisning i madkundskab får øget deres kendskab til grøntsager og frugt, og at de bliver i stand til at vælge og tilberede grøntsager og frugt.

Læremidlet består af en lærervejledning, der indeholder didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til anvendelse af læremidlets aktiviteter.

Et elevhæfte, der er opdelt i tre hovedafsnit: ”Grøntsager og frugt”, ”Grøntsager” og ”Frugt”. Hovedafsnittene behandler forskellige perspektiver i forhold til at kunne vælge, vurdere, opbevare og tilberede grøntsager og frugter. Hvert afsnit indeholder en række praktiske, konkrete og undersøgende aktiviteter. Der lægges op til analyser, eksperimenter, dialog og dermed tilegnelse af viden i et læringsfællesskab i madkundskab med fokus på grøntsager og frugt.

En opskriftsbase med opskrifter udarbejdet under hensyn til portionsstørrelser, tidsforbrug og økonomi, som er faget madkundskabs vilkår.

Download Lærervejledning her (pdf)

Download Elevhæfte her (pdf)

Download Opskriftsbase her (pdf)