Smoothie

Energi

Kroppen skal bruge energi til at drive sine basale funktioner, til varmeproduktion, til vækst og til fysisk aktivitet. De tre makronæringsstoffer: Protein, fedt og kulhydrat er de tre væsentlige energikilder. De findes i stort set alle fødevarer, men i meget varierende mængde og indbyrdes forhold. Ifølge de officielle anbefalinger skal fordelingen mellem de forskellige energikilder se sådan ud:

Protein  10-20 %
 Fedt  25-40 %
 Kulhydrat  45-60 % 
 

Og de tre makronæringsstoffer har forskellige energiindhold: 

1 g protein giver 17 kJ 
1 g fedt giver 37 kJ
1 g kulhydrat giver 17 kJ

(kilde: https://altomkost.dk/fakta/naeringsindhold-i-maden/energiprocenter/)

Fedt giver altså mere end dobbelt så meget energi som protein og kulhydrat.

Landsdækkende kostundersøgelser* viser, at voksne danskere i gennemsnit spiser en kost, hvor 33 % af energien kommer fra fedt, 46 % fra kulhydrat og 14 % fra protein. Gennemsnitligt opfylder danskernes kost altså anbefalingen, men disse gennemsnitstal dækker over mange og store individuelle udsving. Ved at følge De officielle Kostråd sikrer man sig den mest hensigtsmæssige fordeling mellem forskellige typer af energigivere.

Læs mere om de officielle kostråd her.

* DTU Fødevareinstituttet, Danskernes kostvaner 2011-2013